Logeergezin Pinokkio
Melchiorstraat 7
6461 HZ Kerkrade
Telefoon: 045-5491125
GSM: 0634502650

Email :
logeergezin.pinokkio@gmail.com
KvKnr: 14100399

Wat is je favoriete personage?
Pinokkio
Japie de Krekel
Gepetto
De blauwe Fee
Jantje Fatsoen
Kat Gideon
Poll Maker 
   
 
Bent u op zoek naar een logeeradres voor uw kind, waar door de kleine groep logeetjes veel aandacht is voor ieder kind dan zijn wij mogelijk wat u zoekt.
Wij willen graag een aanvulling zijn op de thuissituatie.
Hierdoor kunt u even ontspannen en is uw kind verzekerd van een gezellig weekend met voldoende afwisseling tussen rust en activiteiten.
 
Wij bieden sinds maart 2008 aan kinderen met een beperking de mogelijkheid om bij ons te logeren. We hebben plezier aan de logees en de kinderen die logeren komen met plezier terug.
Doordat er steeds dezelfde volwassenen aanwezig zijn en de rituelen duidelijk en afgestemd op het kind zijn, zijn de kinderen snel gewend en veroveren snel een plaatsje binnen ons gezin.

Ons gezin bestaat uit 2 volwassenen en 2 thuiswonende kinderen van 23 jaar, hierbinnen bieden wij maximaal 5 kinderen tegelijk een logeerplek, meestal zijn er per weekend 4 kinderen die blijven logeren.
Ook buitenschoolse opvang in vakanties of door de week behoord, welliswaar beperkt,  tot de mogelijkheden.
Wij zijn aangesloten bij  ZZP Nederland en Klachtenportaal zorg.
De kinderen die hier logeren hebben allen behoefte aan een kleine groep mensen die hun op een professionele manier begeleiden. 

Wij bieden zorg/logeren voor kinderen en jong volwassenen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking of meervoudig complex gehandicapt.
We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we zo transparant mogelijke uitsluitingscriteria.
We stemmen in het kennismakingsgesprek af of wij de toekomstige cliënten de passende zorg kunnen bieden. Als kinderen in zorg zijn kan het voorkomen dat de zorgvraag dermate veranderd dat wij niet meer in staat zijn passende en de juiste zorg te leveren. Dit bespreken we dan tijdig met de ouders en bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.
We hebben een viertal criteria waardoor kinderen uitgesloten zijn van zorg hier omdat wij dit gezien de setting niet verantwoord kunnen bieden
• Wegloopgedrag;
• Zeer intensieve lichamelijke zorgvragen in de nacht, waarbij vaker dan 2 keer in de nacht voldaan moet worden aan een min of meer complexe zorgvraag;
• Zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten met een tracheacanule, cliënten die afhankelijk zijn van beademing, cliënten met intraveneuze voeding;
• Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep; die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;

Om kennis met ons te maken en te bekijken of wij een geschikte logeerplek zijn, kunt u een afspraak maken om eens te komen kijken en u kind kan altijd eens proeflogeren. U kunt daarna beslissen of ons logeergezin bij u en u kind past.
 
 
pinokkio-21364